Semalt: Vad är skrapningsverktyget för sidlänkar. 3 utmärkande funktioner hos denna online skrapa

Sidlänkar Skrapningsverktyg analyserar HTML-koder på en webbplats och extraherar länkar från olika webbsidor. När uppgifterna har skrapats fullständigt visar de länkar i form av text och underlättar vårt arbete. Denna online skrapa är inte bara bra för interna länkar utan demonstrerar också externa länkar och omvandlar data till läsbar form. Länkar dumpning är ett enkelt sätt att hitta olika applikationer, webbplatser och webbaserad teknik. Syftet med skrapverktyg för sidlänkar är att skrapa information från olika webbplatser. Det är byggt med ett omfattande och okomplicerat kommandoradsverktyg som heter Lynx och är kompatibelt med alla operativsystem. Lynx används främst för att testa och felsöka webbsidor från en kommandorad. Skrapare för sidlänkar är ett praktiskt verktyg som först utvecklades 1992. Det använder Internetprotokoll inklusive WAIS, Gopher, HTTP, FTP, NNTP och HTTPS för att få ditt arbete gjort.

Tre huvudfunktioner i verktyget:

1. Skrapa data i flera trådar:

Med hjälp av skrapverktyg för sidlänkar kan du skrapa eller extrahera data i flera trådar. Vanliga skrapare tar timmar att utföra sina uppgifter, men det här verktyget kör flera trådar för att bläddra upp till 30 webbsidor på samma gång och slösa inte din tid och energi.

2. Extrahera data från dynamiska webbplatser:

Vissa dynamiska webbplatser använder tekniker för datainlastning för att skapa asynkrona förfrågningar som AJAX. Således är det svårt för en vanlig webbskrapa att extrahera data från dessa webbplatser. Sidlänkar skrapverktyg har dock kraftfulla funktioner och gör det möjligt för användare att skörda data från både grundläggande och dynamiska webbplatser med lätthet. Dessutom kan det här verktyget extrahera information från webbplatserna för sociala medier och har smarta funktioner för att undvika 303-felet.

3. Exportera information till valfritt format:

Sidlänkar Skrapningsverktyg stöder olika format och exporterar data i form av MySQL, HTML, XML, Access, CSV och JSON. Du kan också kopiera och klistra in resultaten i ett Word-dokument eller direkt ladda ner de extraherade filerna till din hårddisk. Om du justerar dess inställningar kommer skrapverktyget för sidlänkar att ladda ner dina data på hårddisken automatiskt i ett fördefinierat format. Du kan sedan använda dessa data offline och förbättra din webbplats prestanda till en viss utsträckning.

Hur använder jag det här verktyget?

Du måste bara ange URL: en och låta det här verktyget utföra sin uppgift. Den kommer först att analysera HTML och extrahera data för dig baserat på dina instruktioner och krav. Resultaten visas vanligtvis i form av listor. När länkarna har skrapats, visas en ikon på vänster sida. Om du får meddelandet "Inga länkar hittades" kan det bero på att webbadressen du angav var ogiltig. Se till att du har angett den faktiska URL: en för att extrahera länkar från. Om du inte kan extrahera länkarna manuellt är ett annat alternativ att använda API: erna. Ett API används ad hoc och hanterar hundratals frågor per timme för användare.

mass gmail